Startschot voor H2Accelerate: grootschalige uitrol van emissievrije waterstoftrucks

Nieuwegein, 20 december 2020

Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell en Volvo Group hebben zich gecommitteerd om in hun nieuwe belangengroep H2Accelerate (H2A) samen te werken om de voorwaarden te scheppen voor grootschalige uitrol van waterstoftrucks in Europa.

De achtergrond hiervan is dat steeds meer landen en bedrijven zich uitspreken voor emissievrij transport. Waterstof, als centraal element van de volledige decarbonisatie van de trucksector, speelt hierin een doorslaggevende rol.

Het realiseren van een grootschalige uitrol van trucks op waterstof zal naar verwachting nieuwe industrieën creëren: CO2-vrije waterstofproductiefaciliteiten, grootschalige waterstofdistributiesystemen, een netwerk van tankstations met hoge capaciteit voor vloeibare en gasvormige waterstof, alsmede de productie van waterstofaangedreven trucks.

Sectorbrede investeringen in dit decennium zullen de bij H2A aangesloten bedrijven aanzienlijk ondersteunen bij de introductie van waterstofaangedreven zware trucks, iets wat ook nodig is om de Europese doelstelling van emissievrij transport in 2050 te halen.

De volledige uitrol van trucks op waterstof zal ongeveer tien jaar duren. Er wordt begonnen met klanten die zich al in een vroeg stadium willen toeleggen op transport met trucks op waterstof. De trucks zullen in eerste instantie in regionale clusters rijden en langs Europese transportroutes met een hoge bezettingsgraad en een goede dekking van waterstoftankstations. In de loop van het decennium kunnen deze clusters vervolgens met elkaar worden verbonden, waardoor een Europees netwerk ontstaat.

EERSTE FASE TWEEDE FASE
 EERSTE TANKSTATIONS EN TRUCKS  EUROPABREDE DEKKING
 Honderden trucks  Tweede helft van de jaren 2020: viercijferige productiecijfers per jaar
 > 20 tankstations met hoge capaciteit  Snelle toename van aantal trucks > 10.000
 Bewijs van haalbaarheid voor concepten van tankstations
met hoge capaciteit
 Europese dekking van de belangrijkste transportroutes
 Geselecteerde locaties/clusters  Tankstations met hoge capaciteit en functionele betrouwbaarheid

 

Voor de uitrol van trucks op waterstof zal overheidssteun nodig zijn. In de eerste fase willen de H2A-deelnemers gezamenlijk financiering verwerven voor hun eerste voorserieprojecten. Parallel daaraan zullen ze samenwerken met beleidsmakers en regelgevers. Het doel: een geschikte omgeving creëren die opschaling naar volumeproductie van waterstofaangedreven trucks en een Europees tanknetwerk voor CO2-vrije waterstof zal stimuleren.

Quotes van vertegenwoordigers van H2A-bedrijven
Martin Lundstedt, President en CEO van Volvo Group: “Klimaatverandering is de uitdaging van onze generatie en we zetten ons volledig in voor het klimaatakkoord van Parijs voor het decarboniseren van het wegvervoer. In de toekomst zal het verkeer bestaan uit een combinatie van accu-elektrische en brandstofcel-elektrische voertuigen evenals – tot op zekere hoogte – andere hernieuwbare brandstoffen. De samenwerking in het kader van H2Accelerate is een belangrijke stap in het vormgeven van een wereld waarin we willen leven.“

Elisabeth Brinton, Executive Vice President New Energy bij Shell: “Eén ding is duidelijk: voor een aanzienlijke toename van het aantal verkochte trucks op waterstof, moeten de voertuig- en bedrijfskosten vergelijkbaar zijn met die van de huidige dieseltrucks. Dat betekent dat truckklanten een volledig emissievrij voertuig moeten kunnen aanschaffen dat qua tanktijd, actieradius en kosten vergelijkbaar is met de voertuigen die vandaag de dag in gebruik zijn. Om dit doel te bereiken, is duidelijke regelgeving vereist, die de waterstofvoorziening, de waterstofaangedreven trucks, de tankinfrastructuur en de klantensubsidies op een gecoördineerde manier regelt.“

Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de raad van bestuur van Daimler AG: “De bedrijven die betrokken zijn bij H2Accelerate zijn het erover eens dat trucks op waterstof de sleutel zijn tot het CO2-neutraal transport van de toekomst. Deze ongekende samenwerking is een belangrijke mijlpaal in het scheppen en stimuleren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een brede afzetmarkt voor trucks op waterstof. Tegelijkertijd is het een oproep tot actie voor de politiek, andere belanghebbenden en de samenleving.”

Angelika Zartl-Klik, OMV SVP HSSE & New Energy Solutions: “H2Accelerate speelt een voortrekkersrol en OMV levert hier een belangrijke bijdrage aan. Om de klimaatdoelen te halen hebben we CO2-arme technologie nodig. Waterstof is een optie voor de klimaatvriendelijke mobiliteit van de toekomst.”

Gerrit Marx, President Commercial & Specialty Vehicles bij CNH Industrial: “De uitrol van waterstofgebaseerde brandstofceltechnologie in het zwaartransport hangt af van de vereiste infrastructuur. Daarnaast zijn er zeer specifieke projecten samen met expediteurs en andere belanghebbenden in de branche nodig om aan te tonen dat deze oplossing financieel haalbaar is en geschikt voor de praktijk. De baanbrekende samenwerking binnen H2Accelerate zal hiervoor de voorwaarden scheppen en de transitie naar emissievrij transport versnellen.”

Over H2Accelerate
Doelstellingen van de belangengroep H2Accelerate:

  • Verwerven van overheidssteun voor financiering van vroege voorserieprojecten om de markt te activeren.
  • Informatie over de technische en economische haalbaarheid van trucks op waterstof.
  • Dialoog met politieke besluitvormers en regelgevende instanties, zodat politieke maatregelen een duurzame en snelle marktbereidheid voor emissievrije heavy-duty trucks garanderen.

Over de betrokken bedrijven

Shell New Energies NL B.V.
De Royal Dutch Shell-bedrijvengroep zet zich in om de ontwikkeling van een wereldwijde waterstofmarkt te ondersteunen. Daartoe creëert het een holistisch aanbod dat varieert van zonne- en windenergie tot waterstofproductie. De bedrijvengroep bedient een groeiend aantal klanten in de transportsector, de zware industrie en andere moeilijk te decarboniseren industrieën.

Daimler Truck AG
In september 2020 vierde Daimler Truck AG de wereldpremière van de brandstofcel-concepttruck Mercedes-Benz GenH2. Deze is met vloeibare waterstof ontworpen voor het flexibele en veeleisende internationaal transport met een actieradius van ruim 1.000 kilometer op één tank brandstof in de serieversie. Praktijktests bij klanten staan gepland in 2023 waarna de serieproductie in de tweede helft van het decennium gerealiseerd kan worden. In november tekenden Volvo Group en Daimler Truck AG een bindende overeenkomst om een joint venture op te zetten. Het doel is de serierijpe ontwikkeling, productie en verkoop van brandstofcelsystemen.

IVECO
IVECO ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed scala aan lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen, terreinvrachtwagens en gespecialiseerde voertuigen voor toepasing op onverharde wegen. IVECO investeert in elektrische en waterstoftechnologie met de aandrijflijnpecialist FPT Industrial, die eveneens tot CNH Industrial behoort, en via het partnership met Nikola Corporation.

OMV AG
OMV promoot en verkoopt olie en gas, innovatieve energieoplossingen en hoogwaardige petrochemische producten – op een verantwoorde manier. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van OMV. OMV ondersteunt de overgang naar een CO2-armere economie en heeft meetbare doelen gesteld om de CO2-intensiteit te verminderen en nieuwe energie- en petrochemische oplossingen te introduceren.

Volvo Group en waterstof
Het doel van Volvo Group is dat in 2040 100 procent van zijn producten fossielvrij is. Er zal geleidelijk worden overgeschakeld op elektrische voertuigen; zowel accu- als brandstofcel-elektrische voertuigen. Voor inzet bij zwaardere ladingen of langere afstanden zullen brandstofcellen op waterstof een belangrijke technologie zijn. De twee technologieën vullen elkaar aan en zijn beide nodig om het duurzame transportsysteem van de toekomst te bouwen. In november tekenden Volvo Group en Daimler Truck AG een bindende overeenkomst voor een joint venture voor de ontwikkeling, productie en verkoop van brandstofcelsystemen.

Meer informatie over Mercedes-Benz vindt u op "media.mercedes-benz.nl" B037