Daimler: naar verwachting meer dan tien elektromodellen in 2022

13 oktober 2017


Om lokaal emissievrij rijden te realiseren, hanteert Daimler een drievoudige aandrijvingsstrategie met elektroauto’s, hybridemodellen en verbrandingsmotoren. De onderneming kiest voor een holistische aanpak bij de elektrificering met het nieuwe technologie- en productmerk EQ. Naast de ontwikkeling van een modulaire voertuigfamilie wordt een omvangrijk ecosysteem ontwikkeld voor de ontwikkeling van de vereiste laadinfrastructuur.

“Alle seinen staan op groen. We investeren alleen al meer dan 10 miljard euro in de ontwikkeling van onze EQ-modellen”, aldus Ola Källenius, sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor Daimler Group Research en Mercedes-Benz Cars Development. “In 2022 zullen we meer dan tien volledig elektrische modellen op de markt brengen. We elektrificeren ook het gehele MercedesBenz modellengamma en onze klanten kunnen zo kiezen voor tenminste één elektrisch alternatief in elke MercedesBenz modelserie, in totaal meer dan vijftig.”

Met het oog op de mobiliteit van de toekomst zet Daimler in op verschillende technologieën die naast elkaar blijven bestaan. Deze zijn perfect toegesneden op de verschillende klantbehoeften en voertuigtypen. Ola Källenius: “We leggen de nadruk op zeer efficiënte hightech verbrandingsmotoren, systematische hybridisatie en op elektro-aandrijving met accu of brandstofcel We kiezen bewust voor een brede benadering omdat ons modellengamma erg groot is en de mobiliteitsbehoeften van onze klanten uiteenlopen.”

Expertisenetwerk: gebundelde knowhow
Daimler-dochter NuCellSys is wereldwijd leider op het gebied van brandstofcelsystemen en waterstof-opslagsystemen voor toepassing in auto’s. Daimler levert sinds 2015 ook stationaire energieopslagsystemen, waarmee het ook kan groeien buiten de automotive sector.

Het expertisenetwerk omvat tevens joint ventures, bijvoorbeeld met Bosch voor elektromotoren (EM-motive). Er zullen andere joint ventures worden opgezet om een waterstofinfrastructuur op te bouwen (H2 Mobility GmbH) en om een Europabreed snellaadnetwerk op te zetten. Voor het uitbouwen van een geïntegreerd ecosysteem op het gebied van elektromobiliteit streeft Daimler AG ook naar specifieke samenwerkingsverbanden, waaronder met ChargePoint, dat laadoplossingen aanbiedt.

Klik HIER voor het volledige artikel