Wedstrijdreglement NK 2016

 • U meldt zich 30 minuten voor uw vroegste starttijd bij de jurywagen.
 • Deelname is enkel mogelijk met een ter plaatse getoond geldig rijbewijs.
 • Deelnemers doen mee op eigen verantwoording en kunnen de organisatie voor geen enkele schade aansprakelijk stellen.
 • Na gebruik van alcohol is men van deelname uitgesloten.
 • U meldt zich 5 minuten voor uw starttijd bij het voertuig en de jury. U heeft dan nog tijd om de stoel en spiegels te verstellen.
 • Als het voertuig is voorzien van een camera, mag u daar natuurlijk gebruik van maken.
 • Spiegel en/of stoelverstelling na de start is 50 strafpunten per geval.
 • De proeven moeten in volgorde van nummering worden afgelegd.
 • Ramen (aan de linkerzijde) en deuren blijven het gehele parcours gesloten, 50 strafpunten per geval.
 • Het gebruik van de veiligheidsgordel is verplicht, (indien aanwezig), bij het niet gebruiken van de gordel 300 strafpunten.
 • De bestuurder dient het gehele parcours op zijn/haar stoel te blijven zitten. 50 strafpunten per geval.
 • Bij gebruik van een GSM tijdens de rit wordt men direct gediskwalificeerd.
 • De maximale rijtijd is 15.00 min. Bij tijdsoverschrijding stopt u de proef ,waar u op dat moment bent en parkeert het voertuig daarna in de box. Deze proef en de resterende proeven vervallen in de puntentelling.
 • Na beëindiging van de proef, daar waar nodig, handrem gebruiken. 50 pluspunten per geval.
 • Reageren op aanwijzing van derden is 250 strafpunten per geval.
 • Het meenemen van passagiers is niet toegestaan tenzij door de wedstrijdleiding anders beslist.
 • Pylonen op het parcours raken, die geen deel uitmaken van een proef, is 25 strafpunten per geraakte pylon.
 • Ongeoorloofd steken of de verkeerde rijrichting nemen is 100 strafpunten per geval.
 • Direct na de rit moet men het wedstrijdformulier tekenen. Doet men dit niet heeft men 15 minuten om schriftelijk een protest in te dienen bij de inschrijving, dit kost € 25,- Dit protest zal door de geschillencommissie behandeld worden en is bindend. Wordt men in het gelijk gesteld krijgt men de € 25,- terug.
 • In die zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
 • Wanneer 2 deelnemers gelijk eindigen geldt voor de klassering de snelste tijd.
 • Indien men niet aanwezig is bij de prijsuitreiking vervallen alle rechten op prijzen, titels, etc.
 • Aanwijzingen van de jury dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.