Code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is 5 jaar geldig.

Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn.

Wanneer u een gerichte beroepsopleiding voor chauffeur beroepsgoederenvervoer volgt bij een ROC of Vakschool kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling vakbekwaamheid. Het betreft een éénmalige vrijstelling voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar voor Nederlands grondgebied. Dit geldt alleen indien u de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft. U moet hiervoor contact opnemen met de ROC / Vakschool waar u staat ingeschreven om het aanvraagformulier ‘Verklaring en verzoek tot vrijstelling van de vakbekwaamheid voor houders van rijbewijs C / CE jonger dan 21 jaar.’ in te laten vullen.


Download  Verklaring Europese Commissie

Download  Handhaving in het buitenland

Download  Ministeriële kennisgeving in het Nederlands

Download  Ministeriële kennisgeving in het Engels

Download  Ministeriële kennisgeving in het Duits

Download  Ministeriële kennisgeving in het Frans

Download  Ministeriële kennisgeving in het Italiaans

Download  Ministeriële kennisgeving in het Spaans

Download  Ministeriële kennisgeving in het Pools

Download  Rijbewijs C: Overzicht van geldigheid rijbewijs, actie beroepschauffeur en gevolgen synchronisatie bij ‘nieuw rijbewijs’.

Download  Rijbewijs C: Overzicht van geldigheid rijbewijs, actie beroepschauffeur en gevolgen synchronisatie bij ‘vernieuwing, vervanging rijbewijs’.

Download  Rijbewijs D: Overzicht van geldigheid rijbewijs, actie beroepschauffeur en gevolgen synchronisatie bij ‘nieuw rijbewijs’.

Download  Rijbewijs D: Overzicht van geldigheid rijbewijs, actie beroepschauffeur en gevolgen synchronisatie bij ‘vernieuwing, vervanging rijbewijs’.